forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

Wedle art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Niniejsze oznacza, że pomimo zaistnienia przesłanki pozytywnej rozwodu, to jest zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód będzie niedopuszczalne, jeżeli m.in.:

 

  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód;
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, ale odmowa jego zgody na rozwód nie jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Wskutek powyższego, rozwód jest niedopuszczalny jeżeli żąda go małżonek X, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, a jego żona nie wyraża zgody na rozwód. Jednakże, jeżeli odmowa zgody małżonki jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, Sąd ma możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód. W związku z tym powstaje pytanie:  czy odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia determinowana chęcią zemsty jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i dopuszcza możliwość orzeczenia przez Sąd o rozwodzie?

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 07 grudnia 1965 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III CR 278/65: „(…) zakwalifikowanie zachowania określonej osoby jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego mieści w sobie elementy ujemnej oceny moralnej. Gdy chodzi w szczególności o ocenę odmowy zgody na rozwód ze strony małżonka niewinnego, a więc zasługującego na większą ochronę, to napiętnowanie jego postępowania jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego nie powinno mieć miejsca bez istnienia konkretnych i udowodnionych okoliczności, świadczących o działaniu tego małżonka wyłącznie w zamiarach szykany, pod wpływem uczuć zemsty i nienawiści pod adresem małżonka winnego (…)”.

 

Ponadto, jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2000 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II CKN 956/99: „odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia (art. 56 § 3 zdanie ostatnie KRO) korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego; domniemanie to może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących o tym, że jest inaczej”.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, należy zaznaczyć, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia determinowana chęcią zemsty jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jednakże, ciężar dowodu odnośnie tego, że małżonek niewinny rozkładu pożycia, który odmawia zgody na rozwód, działa wyłącznie w zamiarze zemsty w stosunku do małżonka żądającego rozwodu, spoczywa na małżonku winnym rozkładu pożycia, który wytoczył powództwo o rozwód. Pamiętać jednak należy, że art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  wyklucza wszelki automatyzm w procesie decyzyjnym Sądu rozpoznającego sprawę o rozwód. Sąd ten ma obowiązek oceny odmowy zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia „w danych okolicznościach”, czyli w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

07 lutego 2019

Brak zgody na rozwód małżonka niewinnego rozkładu pożycia

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI