forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Brak zgody jednego z małżonków powoduje, iż ustanowienie rozdzielności pomiędzy małżonkami może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez złożenie do Sądu pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Natomiast ustanowienie rozdzielności majątkowej w przypadku sprzeciwu drugiego małżonka, nie jest możliwe jeśli chodzi o zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

 

Po pierwsze, należy zaznaczyć, że są dwie możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej:

 

  • zawarcie umowy w formie aktu notarialnego [wedle art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa)”];

  • złożenie do Sądu pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami [zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej].

 

Należy wskazać, że istnieje kilka różnic pomiędzy wyżej wymienionymi sposobami. Jedną z nich jest m.in. zgoda małżonków. Co to oznacza?

 

Jak sama nazwa wskazuje, przed notariuszem następuje zawarcie umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy oznacza, że potrzebna jest zgoda obojga małżonków. Nie dojdzie do zawarcia takiej umowy w sytuacji, w której tylko jeden z małżonków jest zainteresowany ustanowieniem rozdzielności majątkowej.

 

Inna natomiast sytuacja kształtuje się w przypadku sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Artykuł 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej może wystąpić do Sądu każdy z małżonków. Niniejsza norma prawna oznacza, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza sytuację ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wbrew woli jednego z małżonków.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 08 grudnia 1998 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I CKN 906/97: zniesienie wspólności ustawowej majątku małżonków wbrew woli jednego z nich jest dopuszczalne jedynie w razie istnienia ważnych ku temu powodów. Niewątpliwie celem tego unormowania jest zapewnienie ochrony interesów małżonka słabszego ekonomicznie przed dowolnym uchylaniem ustroju wspólności. Dlatego też przez ważne powody - w ujęciu art. 52 § 1 KRO - rozumie się ogólnie takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego. Przez ważne powody rozumie się zatem nie tylko okoliczności natury majątkowej np. trwonienie przez jednego z małżonków dorobku, lecz także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione”.

 

W związku z powyższym należy jednoznacznie podkreślić, że z ważnych powodów, wbrew woli drugiego małżonka, można wystąpić z pozwem do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Taka sytuacja, a mianowicie ustanowienie rozdzielności majątkowej w przypadku sprzeciwu drugiego małżonka, nie jest możliwa jeśli chodzi o zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Tutaj, bez wyjątków wymaga jest zgoda obojga małżonków. W związku z tym, jeśli interesuje Cię ustanowienie rozdzielności majątkowej, a Twój małżonek prezentuje wyraźny brak woli w tym zakresie, należy złożyć pozew do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazując jednocześnie, iż w Twoim przypadku zaistniała określona w niniejszym przepisie przesłanka „ważnych powodów”.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

24 sierpnia 2018

Brak zgody małżonka na rozdzielność majątkową

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI