forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wydruki z badania trzeźwości alkomatem są jedynym potwierdzeniem na to, że badanie kierowcy alkomatem zostało w rzeczywistości przeprowadzone konkretnym urządzeniem, a nadto że badanie to przeprowadzono w sposób prawidłowy. Na wydrukach z badania trzeźwości alkomatem znajduje się wiele informacji, które mogą mieć decydujące znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu.

 

W związku z powyższym brak wydruków z przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu powoduje, iż zachodzi wątpliwość czy oskarżony/obwiniony w chwili prowadzenia pojazdu znajdował się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

 

Jak zostało omówione w artykule Wydruki z badania trzeźwości alkomatem jako dowód w sprawie o prowadzenie samochodu po alkoholu, na wydrukach z badania trzeźwości znajdują się informacje, które mają kluczowe znaczenie w kwestii odpowiedzialności sprawcy wykroczenia lub przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

 

Protokół badania trzeźwości wraz z dołączonymi do niego wydrukami z alkomatu jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Na wydrukach z badania alkomatem znajdują się następujące informacje tj. nazwa, model i numer seryjny analizatora wydechu; data ostatniego wzorcowania alkomatu; kontrola czystości testu, wielkość (objętość) i czas wydechu (dotyczy alkomatów podręcznych, takich jak Alco-Sensor IV) oraz rodzaj (tryb) przeprowadzonego badania (automatyczny lub manualny); data oraz wynik badania trzeźwości oraz dane kurującego. Każda z wymienionych wyżej informacji ma istotne znaczenie w sprawie o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

 

Zgodnie z Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości, które zostały opracowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych, aby badanie trzeźwości miało walor wiarygodności: Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 l, a czas wydechuco najmniej 3 s.”. W przypadku, gdy badanie nie spełnia tych wymogów ma ono charakter wyłącznie jakościowy a nie ilościowy. Oznacza to, że co prawda można stwierdzić, iż w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol, lecz badanie takie nie pozwala na określenie jaka była zawartość tego alkoholu. W związku z powyższym brak wydruków z badania alkomatem powoduje, iż nie jest możliwe jednoznaczne określenie jaki był czas i objętość wydechu kierującego, co oznacza to, że należy uznać za równie prawdopodobne to, iż badanie kierowcy spełniło wskazane powyżej normy, jak i to, że normom tym nie odpowiadało.

 

Ponadto na wydruku z badania alkomatem znajduje się dokładna data tj. rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta wykonania badania trzeźwości kierującego pojazdem. Informacje te umożliwiają sprawdzenie, czy Policjanci zachowali 15 - minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi badaniami trzeźwości przy użyciu alkomatu podręcznego. Niezachowanie 15 - minutowego odstępu pomiędzy kolejnymi badaniami przeprowadzonymi alkomatem podręcznym stanowi podstawę zakwestionowania wiarygodności dowodu z wyników badania trzeźwości alkomatem kierującego.

 

Powyższe informacje mają decydujące znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu, jeżeli od kierowcy nie pobrano krwi do analizy. Brak wydruków z badania alkomatem powoduje, iż zachodzi poważna wątpliwość jaka była zawartość alkoholu w organizmie kierującego oraz czy w trakcie kontroli kierowca znajdował w ogóle znajdował się pod wpływem alkoholu, co w konsekwencji może prowadzić do uniewinnia kierującego od zarzucanego mu czynu. 

 

 

17 stycznia 2018

Brak wydruków z badania trzeźwości

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI