forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 182a § 4 k.k.w. na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, kierowcy przysługuje zażalenie.

 

Zgodnie z art. 20 § 2 k.k.w.: „zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; zostaje ono przekazane bezzwłocznie zarządzeniem wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia”. Innymi słowy, zażalenie należy wnieść do Sądu wyższej instancji za pośrednictwem Sądu rozpatrującego sprawę w I instancji.

 

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową wynosi:

 

 • 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia, jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu orzeczenia;

 • 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, jeżeli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu orzeczenia.

   

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie zgody na blokadę alkoholową powinno zawierać:

 

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowane (np. do Sądu Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, III Wydziału Karnego),

 • oznaczenie sprawy (podanie sygnatury akt Sądu I instancji, np. III Ko 123/17),

 • oznaczenie oraz adres wnoszącego zażalenie,

 • treść,

 • datę i podpis wnoszącego zażalenie,

 

a ponadto zgodnie z art. 427 k.p.k. zażalenie powinno zawierać:

 

 • wskazanie zaskarżonego orzeczenia (np. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 26 września 2017 roku, w sprawie o sygn. III Ko 123/17),

 • określenie, czego skarżący się domaga;

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

 

W przypadku gdy Sąd I instancji odmówił wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, skazany powinien podnieść zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia poprzez uznanie, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową.

 

W zakresie uzasadnienia powyższego zarzutu należy zwrócić uwagę na:

 

 • postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego (wiek, sytuacja rodzinna i zawodowa, itp.),

 • postawa skazanego w okresie wykonywania środka karnego w postaci zakaz u prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. brak naruszenia porządku prawnego, działalność charytatywna),

 

Wzór zażalenia na blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

 

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową

 

13 grudnia 2017

Blokada alkoholowa - zażalenie na postanowienie

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI