forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Z przeprowadzonego badania alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierującego pojazdem, policjant sporządza protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu. Do protokołu badania trzeźwości dołączane są wydruki z alkomatu, które wskazują wynik badania trzeźwości kierowcy.

 

Protokół z badania trzeźwości kierującego wraz z załączonymi wydrukami jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo oraz wykroczenie jazdy po alkoholu.

 

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 

  • Alco-Sensor IV - podręczny analizator wydechu

oraz

  • Alkometr A 2.0 - stacjonarny analizator wydechu


Każdy z w/w alkomatów jest wyposażony w drukarkę, które drukuje wyniki z przeprowadzonego badania trzeźwości. Następnie funkcjonariusz Policji załącza je do protokołu badania trzeźwości kierującego, który znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. oraz wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 

W protokole z badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz na wydrukach znajdują się informacje, które są niezbędne do ustalenia, czy badanie trzeźwości zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób. Znajdują się tam informacje takie jak:

 

  • niepewność pomiaru analizatora wydechu

  • objętość oraz czas wydechu

  • czystość próby

  • świadectwo wzorcowania i czy jest aktualne

  • odstępy czasowe między badaniami

 

Prawidłowe badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z:

 

  • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21 czerwca 2011 roku

  • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

  • Instrukcją obsługi producenta analizatora wydechu, który został użyty do badania trzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym

 

Należy podkreślić, iż wyłącznie badanie, które zostało przeprowadzone zgodnie z w/w dokumentami może stanowić wiarygodny dowód w sprawie o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

 

Jeżeli jednak badanie trzeźwości kierowcy zostało przeprowadzone niezgodnie ze wskazanymi dokumentami, wówczas zachodzi poważna wątpliwość co do wiarygodności tego dowodu.

 

W takim przypadku Sąd powinien na podstawie art. 193 § 1 k.p.k. dopuścić z urzędu dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii na okoliczności ustalenia wpływu uchybienia funkcjonariusza Policji w sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem na uzyskane wyniki badania trzeźwości. Podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości powinno skutkować uniewinnieniem oskarżonego/obwinionego od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

 

12 października 2017

BADANIE KIEROWCY ALKOMATEM

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI