forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Innymi słowy, jest to przewidziana przez producenta i dopuszczona przez GUM niedokładność pomiarowa występująca w sprawnym technicznie alkomacie.

 

Wielkość dopuszczalnego błędu pomiarowego podawana jest przez producenta w opisie technicznym alkomatu. Ponadto każdy używany przez Policję alkomat jest badany pod kątem dokładności pomiarowej – błędu pomiaru, przed jego zatwierdzaniem przez GUM, a następnie co 6 miesięcy podczas jego wzorcowania.

 

Dla przykładu producent alkomatu stacjonarnego Alkometr A 2.0 wskazał, że urządzenie to dokonuje pomiaru trzeźwości z dokładnością wynoszącą:

 

  • +/- 0,02 mg/l przy stężeniu alkoholu od 0,05 do 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

  • +/- 5% przy stężeniu od 0,40 do 2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

  • +/- 20% dla stężenia powyżej 2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

     

Podany przez producenta opis techniczny Alkometru A 2.0 wskazuje na to, że wynik badania trzeźwości wskazywany przez to urządzenie może być niższy lub wyższy o 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu od rzeczywistego stanu trzeźwości badanego. Jeżeli zatem alkometr A 2.0 wskazał u kierowcy wynik badania trzeźwości 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wynosiło nie mniej niż 0,25 i nie więcej niż 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Co istotne, zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń analizatorów alkoholu, w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet 0,03 mg/l.

 

Dla przykładu:

W sprawie o kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a k.k. przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, uwzględnienie przez Sąd błędu pomiarowego alkomatu może doprowadzić do uznania, że oskarżony nie popełnił przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, lecz wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 

Obowiązująca w prawie karnym zasada in dubio pro reo, a więc rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, nakazuje Sądowi przyjąć, spośród dwóch lub więcej równorzędnych wersji zdarzenia, wersję najkorzystniejszą dla oskarżonego/obwinionego o przestępstwo lub wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu. Innymi słowy, Sąd uwzględniając błąd pomiarowy alkomatu przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości kierowcy powinien odjąć od wyniku badania alkomatem błąd pomiarowy.

 


 

 

Jeżeli masz pytania, zadzwoń pod nr 697 053 659 lub

wyślij mail na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

05 lutego 2018

Błąd pomiaru alkomatu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI