forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Z żądaniem ustanowienia przez Sąd pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej może wystąpić każdy z małżonków oraz wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków, co wynika wprost z art. 52 § 1 i 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Jednakże, jakie prawa mają w/w podmioty w sytuacji, w której Sąd wyda wyrok dla nich niekorzystny?

 

Odpowiedź wynika wprost z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie Strony postępowania mają możliwość zaskarżenia wyroku apelacją.

 

Procedura wygląda następująco:

 

  1. Strona postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, która nie jest usatysfakcjonowana zapadłym orzeczeniem, w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku powinna złożyć do Sądu, który wydał rozstrzygnięcie, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Podkreślenia wymaga fakt, że nawet jeżeli Strona postępowania nie była obecna na ogłoszeniu wyroku, Sąd nie doręczy Jej z urzędu odpisu wydanego orzeczenia, gdyż wedle art. 331 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem”.

Wyjątkiem od tej zasady jest jeden przypadek: sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia Stronie postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku;

 

  1. od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, Strona postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, może w terminie dwutygodniowym złożyć apelację od wydanego orzeczenia.

 

Warto podkreślić, że jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku, przykładowo: wyrok został ogłoszony dnia 3 grudnia 2018 roku, a zatem termin na złożenie wniosku o doręczenie odpisu rozstrzygnięcia z uzasadnieniem upływał dnia 10 grudnia 2018 roku, jeżeli zatem Strona postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami nie złożyła wyżej wymienionego wniosku, może w terminie dwóch tygodnia od niniejszego dnia wnieść apelację, a tym samym zaskarżyć wydany w sprawie wyrok.

 

Do którego Sądu należy wnieść apelację?

 

W myśl art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, apelację do Sądu II instancji wnosi się za pośrednictwem Sądu, który wydał wyrok w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a zatem apelację kierujemy do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie. Oznacza to, że faktycznie wysyłamy ją do Sądu I instancji. Jeżeli Strona postępowania omyłkowo w wymaganym terminie wyśle środek zaskarżenia bezpośrednio do Sądu II instancji, Sąd ten niezwłocznie prześle apelację do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, a apelacja zostanie uznana za wniesioną w terminie, co wynika wprost z art. 369 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Reasumując, należy jednoznacznie zaznaczyć, że Strona postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami ma możliwość zaskarżenia wydanego przez Sąd Rejonowy wyroku poprzez wniesienie apelacji.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

21 stycznia 2019

Apelacja od wyroku o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI