APELACJA I ZAŻALENIE

23 stycznia 2018
Kto może złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego?   Sprzeciw od wyroku nakazowego może złożyć:   oskarżony w sprawie o przestępstwo obwiniony w sprawie o wykroczenie oskarżyciel publiczny:
18 grudnia 2017
Zgodnie z art. 43lk Kodeksu karnego wykonawczego na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazanemu lub jego
13 grudnia 2017
Zgodnie z art. 182a § 4 k.k.w. na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych
12 grudnia 2017
Zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym policjant fakultatywnie może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca
07 grudnia 2017
Kierowca, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu może złożyć zażalenie na postanowienie Sądu lub Prokuratury. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549