APELACJA I ZAŻALENIE

23 stycznia 2018
Kto może złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego?   Sprzeciw od wyroku nakazowego może złożyć:   oskarżony w sprawie o przestępstwo obwiniony w sprawie o wykroczenie oskarżyciel publiczny:
18 grudnia 2017
Zgodnie z art. 43lk Kodeksu karnego wykonawczego na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazanemu lub jego
13 grudnia 2017
Zgodnie z art. 182a § 4 k.k.w. na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych
12 grudnia 2017
Zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym policjant fakultatywnie może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca
07 grudnia 2017
Kierowca, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu może złożyć zażalenie na postanowienie Sądu lub Prokuratury. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI