forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy przekracza 0,25 mg/l, (czyli wynosi co najmniej 0,26 mg/l) lub gdy zawartość alkoholu we krwi u kierowcy przekracza 0,5 promila, dlatego też kierującemu, u którego najwyższy wynik badania wskazał 0,26 mg/l alkoholu, zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa jazdy po alkoholu z art. 178a k.k. Natomiast jeżeli u kierowcy wynik badania alkomatem wyniósł od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu, wówczas zostanie mu przedstawiony zarzut popełnienia wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Więcej na temat wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu znajduje się w artykułach: Konsekwencje za jadę po alkoholu oraz Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

 

W związku z powyższym, jeżeli u kierowcy najwyższy pomiar wyniósł 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, decydujące znaczenie ma kwestia niepewności pomiarowej alkomatu, z uwagi na okoliczność, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest błędem, który wpływa na wynik tego badania.

 

Niepewność pomiarowa alkomatu wskazana jest na świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

 

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV, Alkometr A2.0)

 

Uwzględnienie niepewności pomiaru alkomatu pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

 

 

Dla przykładu, jeżeli analizator wydechu Alco-Sensor IV wskazał u kierowcy najwyższy wynik badania trzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to rzeczywiste stężenie alkoholu u kierującego mogło wynieść:

 

  • 0,25 mg/l

  • 0,26 mg/l

    lub

  • 0,27 mg/l

 

Każdy ze wskazanych wyników jest w równym stopniu możliwy i w przypadku gdy od badanego nie pobrano krwi do analizy – nie ma możliwości, aby w 100 % ustalić, który ze wskazanych wyników alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u kierowcy.

 

Z uwagi na okoliczność, iż zgodnie z art. 5 § 2 k.p.k. „Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego” Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Powyższe oznacza, iż Sąd przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości kierującego, powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu, a co za tym idzie przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,25 mg/l.

 

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – a mianowicie powinno skutkować zmianą kwalifikacji prawnej i opisu zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu tj. art. 87 § 1 k.w. Powyższe ma decydujące znaczenie w kwestii konsekwencji jakie grożą za przestępstwo oraz wykroczenie jazdy po alkoholu. Za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k kierowcy grozi mi.in. utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat. Natomiast za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu 87 § 1 k.w. grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, Więcej na temat przestępstwa oraz wykroczenia jazdy po alkoholu oraz konsekwencji prawnych jakie grożą kierowcy znajduje się w artykule: Konsekwencje za jazdę po alkoholu

 

06 listopada 2017

0.26 mg/l CO OZNACZA?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI