forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l. Za popełnienie wykroczenia jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu nietrzeźwemu kierowcy grozi kara grzywny do 5.000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Jak zostało wskazane powyżej wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego też w sprawach, gdzie najwyższy wynik u badanego wynosi 0,10 mg/l, należy dokonać oceny tego wyniku badania pod kątem niepewności pomiarowej alkomatu, która zazwyczaj wynosi 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Niepewność pomiaru analizatora wydechu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu badanego. Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 

  • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

oraz

  • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

 

Wyżej wymienione alkomaty mierzą stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu. Świadectwo wzorcowania znajduje się w aktach każdej sprawy o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

 

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mogło wynosić:

 

  • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

  • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

lub

  • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

     

Każdy z w/w wyników jest możliwy i uzasadniony, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od kierowcy próby krwi do analizy.
 

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować ustaleniem, iż kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 

 

 

28 listopada 2017

0,10 mg/l alkoholu co oznacza?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI