21 listopada 2018
Istotą umowy o roboty budowlane jest oddanie przewidzianego w umowie obiektu, zgodnie z projektem, ale również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Tym samym wykonawca winien
21 listopada 2018
W myśl art. 90 ustawy Prawo Budowlane przestępstwo Samowoli budowlanej zagrożone jest karami: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Z uwagi na
21 listopada 2018
Strony zawierające umowę o roboty budowlane w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron wprowadzają do jej
20 listopada 2018
Zgodnie z art. 90 prawa budowlanego za popełnienie przestępstwa samowoli budowlanej grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Zgodnie z

OSTATNIE ARTYKUŁY

WZORY PISM PROCESOWYCH

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE

 

​​​​​ZATRZYMANE 

PRAWO JAZDY

 

KRADZIONY

SAMOCHÓD

SPRAWY BUDOWLANE

JAKA KARA ZA PRZESTĘPSTWO

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE, SKARBOWE I PRZECIWKO MIENIU

POZBAWIENIE

WOLNOŚCI

PRAWA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

SPRAWY RODZINNE

APELACJA, ZAŻALENIE

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549