BLOG

Co grozi za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień?

Czasami zdarza się, że dany kierowca zostaje pozbawiony prawa jazdy – taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy, gdy zostanie złapany podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Niestety część ukaranych korzysta z pojazdów pomimo, iż nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego ich do prowadzenia. Co grozi za takie zachowanie? Jazda bez prawa jazdy Przepisy jednoznacznie określają, że jazda bez prawa […]

Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany najczęściej w sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jego głównym celem jest uniemożliwienie sprawy popełnienie podobnego czynu w przyszłości. Zakaz ten może być jednak orzeczony na czas określony lub dożywotnio. Jaka kara grozi za jego złamanie? Zakaz prowadzenia pojazdów  Zgodnie z treścią art. 42 §1 Kodeksu karnego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów […]

Badanie kierowcy alkomatem

Przesiewowe badania kierowców na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu to jeden z obowiązków polskiej policji. Funkcjonariusze mają prawo zatrzymać do takiej kontroli każdego kierującego pojazdem, nie tylko wtedy, gdy jego jazda budzi pewne zastrzeżenia. Kwestię takiego badania szczegółowo reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Jak wygląda badanie alkomatem? Każdy kto choć raz był […]

Jazda samochodem bez uprawnień

Prawo jazdy może występować w kilku różnych postaciach w zależności od tego jakim pojazdem może kierować dana osoba. Jedno jest jednak pewne – bez ważnego dokumentu nie wolno poruszać się żądnym pojazdem zmechanizowanym. W przeciwnym wypadku narażamy się na odpowiedzialność karną. Uprawnienia do kierowania pojazdami Prawo jazdy jest dokumentem uprawniającym do kierowania określonymi pojazdami. Na chwilę obecną wyróżniamy następujące kategorie […]

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest formą ukarania sprawcy wykroczenia lub przestępstwa drogowego. Najczęściej pojawia się, gdy kierowca zostanie złapany podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, ewentualnie gdy dojdzie do wypadku drogowego. Zakaz ten może być orzeczony na określony czas lub dożywotnio.  Zakaz prowadzenia pojazdów Zgodnie z treścią art. 42 §1-1a Kodeksu karnego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów […]

Kolizja drogowa a wypadek drogowy

Pojęcia kolizji i wypadku drogowego są powszechnie uznawane za zamienne. Czy według prawa można mówić o tożsamości tych definicji? Okazuje się, że kolizja nie jest tym samym co wypadek na drodze, skutki tych zdarzeń są bowiem od siebie odmienne.  Czym jest kolizja drogowa? Z kolizją drogową mamy do czynienia wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia na drodze, które skutkuje powstaniem szkody […]

Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Jazda pod wpływem alkoholu niewątpliwe wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Bardzo często kierowcy sądzą, że tego rodzaju czyn bezwzględnie wiąże się z utratą prawa do kierowania pojazdami. Czy rzeczywiście tak jest? Wykroczenie a przestępstwa Wykroczenia są czynami zabronionymi, podobnie jak przestępstwa. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że wykroczenie należy do kategorii zdarzeń o lżejszym wymiarze, stąd też i kara […]

Co to jest blokada alkoholowa?

Jazda pod wpływem alkoholu oznacza najczęściej utratę prawa jazdy na dłuższy lub krótszy okres czasu. Kierowca może jednak starać się o wcześniejsze przywrócenie mu uprawnień do kierowania pojazdami. Organ, który zdecyduje się na uwzględnienie takiej prośby bardzo często wprowadza wymóg posiadania blokady alkoholowej w pojeździe takiej osoby – czym dokładnie jest to urządzenie i ile kosztuje? Odpowiedzialność przy jeździe po […]

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Wszczęcie postepowania karnego nie zawsze oznacza, że w danej sprawie zostanie wydany wyrok skazujący. Niekiedy możliwe jest uniewinnienie oskarżonego, a nawet warunkowe umorzenie postępowania karnego. Czy w przypadku jazdy po alkoholu możliwe jest zastosowanie tej ostatniej instytucji?  Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Zgodnie z treścią art. 66 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna […]